O ájurvédě s Kumudini Shoba

1. Můžete prosím říci něco o ájurvédě. Jaké je její hlavní krédo?

Ájurvéda ztělesňuje starodávnou moudrost Východu, která nám umožňuje žít v harmonii se svou vlastní přirozeností. Ájurvéda čerpá z Véd, které zapsali védští proroci před tisíci lety v Indii. V sanskritu, dávném jazyce Indů, znamená slovo „Ayur“ život, a slovo „Veda“ moudrost. Proto se ajurvéda překládá jako „Moudrost života“. Védší proroci dokázali jasně popsat energetický vztah mezi duchovní a mentální oblastí, a také to, jak může jednotlivec i společnost žít v harmonii s těmito energiemi.

2. Myslíte, že ájurvéda může být prospěšná také pro typického Evropana 21. století? Pokud ano, jakým způsobem?

Ájurvéda je možná dnes potřebná ještě mnohem víc, než kdykoliv předtím v lidské historii. Za posledních 100 let udělalo lidstvo nesmírný pokrok na poli vědy, komunikace a technologií, což společnosti na jedné straně přineslo mnoho výhod a zlepšení, ale na druhou stranu se také zrychlilo tempo lidského života, a život se vůbec stal mnohem složitějším. Otázka, kterou si potřebujeme položit je : „ Je naše lidská společnost šťastnější, zdravější a vyrovnanější?“ Jsem přesvědčená, že lidstvo potřebuje prostředky a dovednosti k objevení rovnováhy a harmonie, abychom mohli dělat správná rozhodnutí týkající se naší budoucnosti a společnosti. Ájurvéda a jiná starodávná léčebná umění nám to umožňují.


3. Překvapilo vás něco ohledně ájurvédy v Evropě?

Zjistila jsem, že lidé v Evropě mají nesmírnou úctu k léčivým schopnostem rostlin a bylin v porovnání s jinými zeměmi, které jsem navštívila. Vyrůstala jsem na Srí-Lance a většina mého studia a praxe byla založena na bylinné tradici Východu. Před několika lety jsem se svými kolegy založila společnost Service-Plants (Rostliny služby), která vyrábí přírodní bio bylinné produkty. Jsem velmi ráda, že mohu pracovat s bylinkáři ve vaší části světa na nových možnostech, jak nabídnout toto starodávné léčebné umění široké veřejnosti. Je to pro mne velmi inspirující.


4. Mohla byste nás prosím seznámit se základními principy ájurvédy?

Podle ájurvédy se příroda skládá ze tří druhů energie nebo také tří přírodních zákonů: energie pohybu (Váta), energie přeměny (Pitta) a energie udržování (Kapha). Tyto energie obecněji nazýváme dóšy (v orginále doshy). Neustále se mění a jedna s druhou jsou v protikladu. Každá lidská bytost vznikla propojením těchto tří energií, ale obvykle je to vždy jen jedna hlavní, která určuje naší přirozenost. Kombinace váta, pita a kapha energií (dóš) tvoří naši vrozenou konstituci- prakruti, určuje způsob našeho myšlení, naše emoce, tělesné funkce a náš vztah k okolnímu světu. Proto je v ájurvédě nejdůležitější nejprve poznat sám sebe, porozumět naší vrozené konstituci s jejími slabými i silnými stránkami. Potom se teprve můžeme pokusit skrze správnou výživu, cvičení, bylinky a pochopení své vlastní mentality nastolit opět vnitřní rovnováhu a pokračovat v růstu. 

„Stejně jako milióny hvězd spolu zpívají a tancují v harmonii, tak i naše tělo, vitál, mysl a srdce musí zpívat a tancovat v harmonii“. Sri Chinmoy.


5. Dosáhnout harmonie se sebou samým není zrovna jednoduché. Co bychom měli udělat, abychom zvolili tu správnou cestu, abychom vykročili správným směrem?

Máte pravdu, dosáhnout takové harmonie je skutečně velká výzva, ale není pro nás nedosažitelná. Nakonec se všichni musíme podívat hluboko do svého srdce, abychom našli způsob, jak na této cestě postupovat dopředu. Ale k tomu, abychom dospěli do hlubší sféry naší bytosti, někdy potřebujeme nejprve vyrovnat energie, které prostupují naši mysl, emoce a tělo.

Měla jsem velké štěstí, že jsem mohla 30 let studovat pod vedením Mistra Sri Chinmoye (Šrí Činmoje), který mi umožnil hlouběji pochopit duchovní rozměr života a důležitost života v jednotě s ostatními.

Vždy zdůrazňoval, že k životu je potřeba přistupovat skrze srdce, které člověku umožňuje milovat, růst a nakonec přeměnit naše pozemská omezení. Sri Chinmoy byl velmi inspirující, protože tato moudrá slova nejen učil, ale také je ztělesňoval během celého svého života.

„Včera jsem byl chytrý. Proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý. Proto měním sám sebe.“ Sri Chinmoy


6. Jak dlouho se už ájurvédou zabýváte, a co vás dovedlo k rozhodnutí věnovat se jí profesionálně a šířit její filosofii po celém světě?

Jsem velmi inspirovaná učením ájurvédy, a tím, co tato starodávná moudrost může nabídnout dnešnímu světu. Cítím, že lidstvo, jak jednotlivci, tak i společnost, má schopnost udělat nesmírný pokrok, a jsem velmi vděčná, že mohu pracovat v této oblasti a sloužit lidstvu tímto způsobem.

Tagy:
www.siddha-ajurveda.cz |  Copyright © SIDDHA, s.r.o. - All rights reserved eDesign - tvorba www stránek